تبلیغات
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزارهای P6 و MSP - تقویم آموزشی

امروز:

تقویم آموزشی دوره های نیمه خصوصی و گروهی به شرح ذیل می باشد:

نام دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

سر فصل دوره

مبلغ دوره

ساخت داشبورد مدیریتی

در اکسل

16 ساعت/فشرده

6-7 اسفند 94

سر فصل

170 هزار تومان
ثبت نام دوره ها