تبلیغات
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزارهای P6 و MSP - سر فصل دوره آموزشی ساخت داشبورد در اکسل

امروز:

سیلابس های دوره آموزش طراحی و ساخت داشبورهای مدیریتی در اکسل

ردیف

شرح

1

معرفی توابع کاربردی در تهیه داشبورد

2

آشنایی با ابزار Developer در اکسل

3

آشنایی با انواع نمودارها

4

Define Name آشنایی با

5

ساخت داشبورد وضعیت پیشرفت یک یا چند پروژه

6

ساخت داشبورد وضعیت فازهای پروژه (مهندسی،تدارکات و اجرا)

7

ساخت داشبورد وضعیت مدارک مهندسی یک یا چند پروژه

8

ساخت داشبورد احجام پروژه در بازه های مختلف زمانی

9

ساخت داشبورد هیستوگرام نیروی انسانی پروژه در بازه های مختلف زمانی

10

ساخت داشبورد صورت وضعیت های پروژه

11

ساخت داشبوردهای تبولار

12

ساخت نمودارهای داینامیک در داشبورد

13

ساخت داشبوردهای نمودارهای پیشرفت واقعی و برنامه ای

14

ساخت داشبوردهای نمودار هزینه پروژه

15

ساخت داشبوردهای وضعیت نقدینگی پروژه(Cash Flow)

16

ساخت سرعت سنج جهت نمایش پیشرفت پروژه