تبلیغات
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزارهای P6 و MSP - خدمات آموزشی و مشاوره ای من

امروز:

عناوین دوره هایی که من تدریس می کنم به شرح ذیل می باشد:


تدریس کاربردی نرم افزار P6
تدریس کاربردی نرم افزار MSP
آموزش Earned Value در نرم افزارهای MSP و P6
آموزش کاربرد اکسل در کنترل پروژه
مدیریت مدارک مهندسی در اکسل
مدیریت تأخیرات در پروژه های صنعتی
اصول تهیه گزارش های حرفه ای پروژه

انجام کلیه خدمات مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه:

تهیه ساختار شکست پروژه (WBS)
تهیه برنامه زمانبندی پروژه با نرم افزارهای MSP و P6 
تهیه نمودارهای پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه (S-Curve)
تهیه جداول پیشرفت پروژه
تهیه صورت وضعیت پروژه (CBS)
تهیه گزارشات دوره ای پروژه (ماهانه،مدیریتی و ...)
تهیه گزارشات مربوط به انحرافات پروژه
تهیه Cash Flow پروژه و نمودارهای مالی
به روز رسانی برنامه زمانبندی و ثبت مستندات پروژه
تهیه لایحه توجیه تأخیرات پروژه

جهت دریافت بروشور آموزش مکاتبه با ایمیل p.nejatkhah@gmail.com
شماره تماس :09392431343