تبلیغات
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزارهای P6 و MSP - عناوین دوره های آموزش کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه

امروز:

عناوین دوره هایی که من تدریس می کنم به شرح ذیل می باشد:

تدریس کاربردی نرم افزار P6
تدریس کاربردی نرم افزار MSP
مدیریت تأخیرات در پروژه های صنعتی
اصول تهیه گزارش های حرفه ای پروژه
آموزش Earned Value در نرم افزارهای MSP و   EVM )P6 در نرم افزارهای MSP و P6)
آمورش کاربرد اکسل در کنترل پروژه
آموزش ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل
انجام خدمات مشاوره در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه
تهیه برنامه زمانبندی پروژه با نرم افزارهای MSP و P6 و گزارشات پروژه


جهت دریافت بروشور آموزش مکاتبه با ایمیل p.nejatkhah@gmail.com
شماره تماس :09392431343